Cool Nature Park - De Bleijke

Park ‘De Bleijke is 2,3 hectare groot en maakt deel uit van de hoofdgroenstructuur. Het park ligt aan de Oostkant van Hengelo halverwege dorp en dorpsbos. Een school en een zorgcentrum liggen aan de rand van het park. De oude ijsbaan ligt in dit gebied, maar heeft sinds de komst van de nieuwe ijsbaan zijn functie verloren.

De gemeente Bronckhorst wil de mogelijkheden om in de natuur te spelen vergroten. De inrichting bij Cool Nature wijkt hierbij af van de gebruikelijke speelplekken. Ook bij de nieuwe inrichting van park De Bleijke is het de bedoeling dat de kinderen natuurlijke materialen, zoals takken, zand en water gebruiken om te spelen. Dat prikkelt kinderen meer om dingen te ontdekken en uitdagingen te zoeken. Naast spelen vinden we leren belangrijk. De locaties hebben bijvoorbeeld een zitring van natuurlijke materialen, waar een klas in de openlucht les kan hebben.

Het doel van de nieuwe inrichting van park De Bleijke is een door de omgeving gedragen (verbeterde) inrichting van het park met ontmoetingsplekken creëren waarin ruimte is voor “Cool Nature” natuurlijk spelen, naast andere (speel)functies en gebruik door verschillende doelgroepen. Natuurlijk spelen in het groen biedt kansen voor de positieve ontwikkeling van een kind en is van invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit is een belangrijke aanleiding om spelen in de openbare ruimte binnen de gemeente Bronckhorst ruimte te bieden.

Door de herinrichting ontstaat meerwaarde in het recreatief gebruik van het park door o.a.(school)jeugd, ouderen recreanten, omwonenden, inwoners van Hengelo etc. Een belangrijk aandachtspunt voor de inrichting van park De Bleijke is het gebruik voor natuur en milieueducatie. In de toekomst liggen er twee scholen vrijwel aan de rand van het park. De gang naar het park moet vanzelfsprekend worden.

Met een slimme zonering willen bereiken dat het park geschikt is voor alle leeftijdsgroepen. De ouderen uit het zorgcentrum en hun kinderen en kleinkinderen uit het dorp.

Bleekstraat Model.NdtrcItem.HouseNumber
7255 XZ, Hengelo Gld