De vrijzinnige geloofsgemeenschap Hengelo (Gld)

De vrijzinnige geloofsgemeenschap Hengelo (Gld) e.o. is een eigentijdse en op de toekomst gerichte geloofsgemeenschap. Vanuit de Christelijke traditie staat de geloofsgemeenschap open voor contacten met andere religieuze stromingen. Ze beseft dat aan het bestaan een "hogere macht" of "diepere zin" ten grondslag ligt. Ieder ervaart de aanwezigheid hiervan op eigen manier.

Door de vrijzinnigheid van de geloofsgemeenschap kun je in vrijheid hierover nadenken en met anderen van gedachten wisselen. Je mag rekenen op respect voor je mening. De grenzen van tolerantie liggen daar, waar eerbied voor de mens met een andere overtuiging ontbreekt.
Wij zijn een vrijzinnige en niet-dogmatische geloofsgemeenschap die vrijzinnigen afkomstig uit verschillende kerken en religieus humanisten samenbrengt. Voor meer informatie over bezichtiging en kerkdiensten kunt u kijken op www.vrijzinnighengelogld.nl

Banninkstraat Model.NdtrcItem.HouseNumber
7255 AT, Hengelo Gld