Stichting MZW de Boerderij

"De Boerderij" is in 1983 als project opgezet door de protestante kerk in de gemeente Zelhem in samenwerking met de Gemeente Zelhem. "De Boerderij" is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een centrum dat bruist van activiteiten op velerlei gebied. Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van uitsluitend Vrijwilligers. "De Boerderij" is dagelijks geopend en voor iedereen toegankelijk voor het volgen van een activiteit maar ook voor hen die alleen behoefte hebben aan een praatje of bv. een partijtje schaak. Voor het aanbod kijk op de site.

Meeneweg Model.NdtrcItem.HouseNumber
7021 HN, Zelhem