Watermolen van Hackfort

Op landgoed Hackfort is een watermolen te vinden, daterend uit 1700. Deze korenmolen wordt door vrijwilligers draaiend gehouden en is iedere zaterdag van binnen te bekijken. Soms wordt de molen ook gebruikt om hout te zagen.

Nadat zowel het rad als het gebouw in slechte staat waren gekomen, werd de watermolen in 1952 stilgezet. In 1981 werd Natuurmonumenten eigenaar van de molen. Het duurde nog tot 1998 voor de molen, voorzien van een nieuw rad en nieuwe molenstenen, weer in bedrijf kwam.

Aanvankelijk stond de Baakse Beek namelijk te droog. Door plaatsen van een stuw verhoogde het waterschap Rijn en IJssel het waterpeil in de beek en kon de molen weer in gebruik worden genomen.

Laag water

In september 2008 kon de molen haar werk niet doen. De waterstand in de Baakse Beek was te laag geworden; het peil was onder het winterpeil gekomen en leverde te weinig kracht. Gelukkig komt zo'n situatie niet zo vaak voor. Het waterpeil is door de eeuwen heen een bron van zorg en ruzie geweest.

Op Beek lagen verschillende watermolens. Als de ene molen stuwde, had de molen stroomopwaarts te veel water (’onderwater’) achter het rad om te kunnen draaien, en de molen stroomafwaarts te weing water voor het rad. Geregeld werden de meningsverschillen tot in de rechtbank uitgevochten. Van alle molens is alleen de watermolen van Hackfort overgebleven.

Baakseweg Model.NdtrcItem.HouseNumber
7251 RH, Vorden